bibilenden@gmail.com

0536 545 67 21

HOLLAND'A GÖRE MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ

HOLLAND'A GÖRE MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ

 

Kişilik Tipimizi Bilmek Neden Önemli ?

Kişilik tipimiz taşıdığımız özellikleri, zevklerimizi ve potansiyelimizi temsil eder. O yüzden Kişilik tipimizi bilmemiz, kendimizi tanıma ve anlama yolunda atılmış bir adım demektir. Peki, kişilik tipimizi nasıl öğrenebiliriz ? Aslında bu soruyu Starke R. Hathaway ve Holland gibi bilim insanları daha önce kendilerine sormuş ve bunun sonucunda da Minnesota Kişilik Envanteri ve Mesleki Kişilik Envanteri gibi kişiliğimizi analiz etmeye yarayan ve bizleri belirli kişilik tiplerine koyan testleri geliştirmişler. 

Biz şimdilik Holland’ın kişilik tipi kuramını inceleyelim.

Holland mesleki bağlamda ‘6’ kişilik tipi belirlemiş. Bunlar şu şekilde:

 

 • Gerçekçi Tip | Yapan Kişi

Bu tipe sahip insanlar;

 • Uygulamacı, maddeci ve sosyallikten uzak insanlardır.
 • Güçlü ve el ile tutulur sonuçlara önem verirler.
 • Kişilerarası ilişkilerde ki becerileri zayıftır.

Mesleki anlamda ise;

 • Obje, araç, makine, aletler, bitki ya da hayvanlarla çalışmak onlar için zevklidir.
 • El ustalığı, mekanik, tarımsal veya elektrikle ilgili beceriler gerektiren işlere ilgileri vardır ve bu becerilerini geliştirirler.
 • İnşa ve tamir etmekle ilgili işleri tercih ederler.
 • Gerçekçi, somut ve el ile tutulan sağlam faaliyetlere ilgi duyarlar.
 • Atletik ve mekanik anlamda yetenekleri bulunur.
 • Açık havada düzenlenen etkinlikler hoşlarına gider.

 

 • Araştırmacı Tip | Araştıran Kişi

Bu tipe sahip insanlar;

 • Çözüme ulaştıran, kendi düşünce ve hisleri ile hareket eden ve karmaşık konuları ilgi alanında barındıran,
 • Bilimsel yöntemleri önemseyen,
 • Sosyal ve liderlik konusunda ki becerileri gelişmemiş,
 • Bilimsel ve matematiksel yeteneklerin ve zihinsel problem çözme becerilerinin kullanıldığı işleri seven insanlardır.

Mesleki anlamda ise;

 • Biyoloji ve fizik bilimi ile ilgili faaliyetleri severler.
 • Sayısal alanda yetenekleri vardır.
 • İş seçiminde; Bilim ve tıp alanını daha çok tercih ederler.
 • Bilimsel konuşma ve davranma, merak dolu, çalışkan ve bağımsız olma eğilimi gösterirler.
 • Gözlemek, öğrenmek, araştırma yapmak, analiz edip değerlendirmeye almak ve ölçmek bu tipteki insanların en sevdiği aktivitelerdir.
 • Problemleri düşünerek çözmekten zevk alırlar.

 

 • Geleneksel Tip | Devam Ettiren Kişi 

Bu tipe sahip insanlar;

 • Planlı, düzenli, tabuları olan, vicdan sahibi, yaratıcılıktan uzak ve uygulamacı olmaya meyilli,
 • Düzene ve başarıya önem veren,
 • Sanatçılık becerisinden yoksun,
 • Sistemli ve bilgi işleme gerektiren işleri seven insanlardır.

Mesleki anlamda ise;

 • Veriler ile çalışmak isterler.
 • Düzenli insanlardır, o yüzden büro işlerinde başarı gösterirler.
 • Büro işlerini kapsayan matematik becerilerini geliştirmeye meraklıdırlar.
 • Sorumluluk sahibi, dikkatli ve ayrıntıyı fark eden insanlardır.
 • Üstlerine bağımlıdırlar; işlerini üstlerinin söylediği şekilde yaparlar ve uyumludurlar.
 • Kayıt tutmayı, hesaplamayı, daktilo veya bilgisayar kullanmayı gerektiren işlere yetenekleri vardır.

 

 • Sosyal Tip | Paylaşan Kişi

Bu tipe sahip insanlar;

 • İşbirliği yapmayı seven,
 • Ahlak ve sorumluluk sahibi olan,
 • Anlayışlı ve dost canlısı,
 • Kişilerarası ilişkileri önemseyen,
 • Mekanik ve bilimsel becerileri zayıf olan,
 • Sosyallik, eğitimsel ve iyileştirici beceriler gerektiren işleri tercih eden insanlardır.

Mesleki anlamda ise;

 • Sözel ve konuşma becerileri noktasında iyidirler.
 • İnsanlarla iç içe çalışmayı severler.
 • Yardımsever ve arkadaş canlısı insanlardır.
 • Bilgi verme, farkındalık yaratma, öğretme, yardımda bulunma, eğitme veya tedavi ve iyileştirmeden hoşlanan insanlardır.
 • Öğretmenlik, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık gibi mesleklere yatkın bireylerdir.

 

 • Girişimci Tip | Başlatan Kişi

Bu tipe sahip insanlar;

 • Hırs sahibi, dışa dönük, baskın ve kendine güvenleri yüksek,
 • Politik ve ekonomik alanlarda ki başarıları önemseyen,
 • Bilimsel yetenekleri gelişmemiş,
 • İkna edici, müdahaleci ve liderlik becerileri isteyen işlerde daha fazla başarı gösteren insanlardır.

Mesleki anlamda ise;

 • Ön planda olmayı ve diğer insanları etkilemeyi severler.
 • Liderlik, etkileme ve kişilerarası iletişimde yeteneklilerdir.
 • İnsanlarla iç içe çalışmayı severler.
 • Yönetme ve Yöneltme gerektiren işlerde başarılıdırlar.
 • Tutku dolu, dışadönük, enerjik ve kendilerine güveni tam olan insanlardır.
 • İnsanları etkilemek, ikna etmek, yönetmek ve iyi performans ortaya koymak hoşlarına gider.

 

 • Sanatçı Tip | Yaratan/İcat Eden Kişi

Bu tipe sahip insanlar;

 • Yaratıcı, kendini ifade edebilen, hassasiyeti yüksek ve kalıpları reddeden insanlardır.
 • Özgürlük, belirsizlik ve estetik onlar için önemlidir.
 • Düzenli bir şekilde bilgi işleme becerileri gelişmemiştir.
 • Sistematik olan işlerden uzak dururlar, stabil hayatı sevmezler.

Mesleki anlamda ise;

 • Sıradan olmayan yaratıcı aktiviteleri severler.
 • Dil, drama, müzik ve sanat becerileri daha gelişmiştir.
 • Yaratıcılık gerektiren işlere yönelirler.
 • Özgür düşünme ve düşünceyi benimserler.
 • Sanatsal ve sezgisel yeteneklere sahiptirler.
 • Üretmeye, yaratmaya ve keşfetmeye yetenekleri vardır.
 • Yaratıcılık gerektiren, hayal ve imgelemeye izin veren, ayrıca yapılandırılmamış aktiviteleri severler.