bibilenden@gmail.com

0536 545 67 21

Lisede Alan Seçimi

Lisede Alan Seçimi

Lise bireylerin ergenlik dönemlerine denk gelmektedir. Ergenlik dönemindeki bireyler ne çocuktur ne de yetişkin bu sebeple ebeveynleri tarafından bazen büyüdükleri bazen de hala çocuk oldukları yönünde nitelendirilen ergenler, kendilerinin ne olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadırlar. Bununla birlikte ergenlik dönemi; bireylerin kişiliklerini oluşturmaya, kendilerini keşfetmeye, bedenlerini sevmeye ve duygusal değişimlerini anlamaya çalıştıkları bir dönemdir. 

İlk ve orta öğretimdeki dersler lisede daha ayrıntılı olarak işlenmekte ve bilmedikleri konulara değinilmektedir. Bu da bireylerin daha fazla ders çalışmalarını gerektirmektedir. Ancak ergenlik dönemindeki bireyler; değişen bedenlerini ve duygusal değişimleriyle başa çıkmaya çalışırken birde ders çalışmak durumunda kaldıkları için lise de aldıkları derslerde zorlanabilmektedirler. Tüm bu çabaların ve zorlukların yanı sıra 11. sınıfa geçen bireyler, alan seçimi yapmak zorunda kalmaktadır.  Bu seçimi yaparken biryeler birden fazla faktörün etkisi altında kalabilmektedir. Bu seçime etki eden faktörlerden bazıları şunlardır;

  1. Öğrencinin branş öğretmenlerini sevip sevmemesi,
  2. Aldığı dersler hakkındaki düşünceleri, 
  3. Arkadaşlarının seçimleri,
  4. Ebeveynlerin istekleri/beklentileri,
  5. Gelecekte ne olmak istediğine dair aldığı kararlar,
  6. Bireylerin aldığı notlar,
  7. İstenilen bölümün okulda açılıp açılamayacağı,
  8. Okul Psikolojik Danışmanının bireyin kendisini tanımasına yönelik çalışmaları vb.

Tüm bu faktörler ve daha fazlası bireylerin seçimlerinde etkili olmaktadır. Özellikle ergenlik dönemindeki bireylerde arkadaşlık faktörü(sosyal ilişkileri) çok önemlidir. Bireyler arkadaşlarından ayrılmamak için kendisine uygun olmayan bölümü tercih edebilmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde tutulduğunda ergenlik dönemindeki bireylerin seçimlerini en gerçekçi biçimde yapabilmesi için okul psikolojik danışmanlarına ve ebeveynlere çok iş düşmektedir. Ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi, isteklerini, hayattan beklentilerini ve seçtiği meslekler hakkındaki düşüncelerini dinlemeli, her koşulda destek olacaklarını bireye hissettirmeleri önemlidir. Okul Psikolojik Danışmanları ise lisenin ilk iki yılında; bireylerin kendilerini tanımaları, ilgi, yeteneklerini fark etmeleri, meslekleri tanımaları gibi konularda çalışmalı, ailenin ve çocuğun beklentilerini dinleyerek, ilk iki yıl boyunca yaptıkları çalışmaları hem ailelere hem de ergenlik dönemindeki bireylere sunarak gerçekçi bir alan seçimi yapılmasını sağlamaya çalışmaları önem arz etmektedir.

Ergenlik dönemindeki bireylerin seçimlerinin sonuçlarının neler olabileceği, seçilen alandaki meslekleri biliyor olması da seçim sürecini kolaylaştıracaktır.

Özetle ergenlik dönemi bireyler için yeterince zorken alan seçimi gibi geleceğini etkileyebilecek konularda bireylere yardımcı olunmalı ve onlara her zaman destek olunacağının fark ettirilmesi gereklidir.