bibilenden@gmail.com

0536 545 67 21

SINAV KAYGISI İÇİN EBEVEYNLERE ÖNERİLER

SINAV KAYGISI İÇİN EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Çevremizde tehlikeli bir şeyler olduğunda ilk tepkimiz endişelenmek olur. Yani kaygı yaşamımızın normal ve bazen gerekli bir parçasıdır. Fakat bazen, bazı durumlarda gerçek ve somut bir tehdit olmaksızın da kaygılanabiliriz. Bu durumlardan biri de çocuklarda ve ergenlerde en sık rastlanan kaygı türü olan sınav kaygısıdır. Sınav öncesinde başlayan çeşitli fiziksel ve psikolojik değişimlerle ortaya çıkan, bireyin sınav esnasında performansını olumsuz yönde etkileyebilen yoğun bir duygudur.

Aslında öğrencilerin bir miktar kaygı yaşamaları motive edici bir durumdur çünkü gençleri ders çalışmaya ve öğrenmeye motive eder. Ancak yaşanan kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyici bir hal almışsa o zaman bu kaygıya müdahale etmek gerekebilir.

Gençlerin sınav kaygısını tetikleyen birçok etken bulunmakla birlikte bunların en etkili ve önemlisi kuşkusuz ailelerinin gence karşı tutumudur. Ailenin artan başarı beklentisi, gençler üzerinde baskı oluşturmakta ve sınav kaygılarını yükseltmektedir. 

Yine ebeveynler gençleri kendi başarı standartlarına ulaşmaya zorladığında, gençlerin sınav endişesini artırabilirken; çocuklarının başarılı olması için destek verdiklerinde çocukların/gençlerin sınav kaygısı hissetme oranı azalabilir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının okul başarısına destek sağlamak için çocuklarının başarılarına güvendiklerini davranışlarıyla göstermeli ve onların bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik adımlar atmalıdır.

ÖNERİLER:

  • Gençlerin yaşadıkları duygulara saygıyla yaklaşmalı,
  • Yargılayıcı olmadan, öğüt vermeden, zorlamadan öğrencinizi kaygılandıran konu hakkında, sakin şekilde konuşmaya çalışılmalı,
  • Gençleri sosyal aktivitelere katılmaları için teşvik edilebilir. Çünkü ders dışı sosyal aktivitelere katılım gençlerin kaygısını azaltabilmektedir.
  • Sınavı ölüm kalım meselesi haline getirmemeli ya da çocuklarını daha başarılı arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla kıyaslamamaya özen gösterilmeli
  • Çocuğa/gence karşı aşırı korumacı ve otoriter olmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bu tarz bir tutum çocuğun sınav kaygısını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
  • Çocuğa/gence yönelik kaygılarını artıracak söylemlerden ve tutumlardan uzak durulmalı…
  • Çocuğun/gencin başarısını artımak için tehdit edici ve başarı durumlarını küçümseyici yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. (Örneğin; Böyle giderse sen bu sınavı kazanamazsın! Gibi söylemlerden uzak durulmalı)

 

ÇOCUĞUNUZDA SINAV KAYGISI OLUP OLMADIĞINI BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.